Rodzina TryznoJanusz Paweł Tryzno

Urodzony w 1948 r. w Szczecinie, syn Jana i Sabiny Benke, od 1950 roku mieszka w Łodzi. W latach 1967-68 studiował na Politechnice Łódzkiej na wydziale elektrycznym. Po wydarzeniach marcowych przeniósł się do Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, którą ukończył w 1974 r. dyplomem z grafiki i fotografii. W 1972 roku ożenił się z Jadwigą Tryzno i w tym samym roku urodził się ich syn Paweł, Walery. Po ukończeniu studiów JPT imał się różnych prac pozostając wolnym artystą, miłośnikiem historii materialnej, architektury i fantastyki naukowej. W 1980 roku razem z przyjaciółmi założył grupę artystyczną o nazwie CORRESPONDANCE DES ARTS a po jej rozwiązaniu w 1985 roku kontynuował jej działalność z żoną, wg własnej koncepcji, która zakładała otwartość na współpracę z innymi artystami w Polsce i na swiecie. W 1990 roku JPT został fundatorem prywatnej fundacji o tej samej nazwie, której głównym celem jest rozwijanie idei korespondencji sztuk w dziedzinie książki. Fundacja umożliwiła powołanie do życia w 1993 r. Muzeum Książki Artystycznej w willi Henryka Grohmana przy ul. Tymienieckiego 24 w Łodzi. Działalność J.P.T. obrazują wydane w ciągu 20-lat książki artystyczne, druki okolicznościowe, liczne wystawy, zabytkowy sprzęt drukarski i papierniczy, który zebrał w muzeum oraz wiedza, jaką zgromadził na ten temat i zapał z jakim się nią dzieli z uczniami, studentami, innymi artystami, bibliofilami, etc. W uznaniu zasług dla sztuki kisiążki JPT zaproszony został do rady muzeum DRUCKUNST w Lipsku. Razem z żoną - Jadwigą Tryzno, został też laureatem WALTER TIEMANN PREIS oraz brązowego medalu w konkursie SCHONSTE BUCHER AUS ALLER WELT. Małżonkowie w 1994 r. otrzymali nagrodę VERTE (Gazeta Wyborcza) i w 1995 r. NAGRODĘ MIASTA ŁODŹ.

Jadwiga Tryzno

Urodzona w 1946 r. w Częstochowie, córka Wacława i Czesławy Borowiec. W latach 1947-64 mieszka w Praszce i kończy Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Śl. W 1964 r. rozpoczyna studia socjologiczne na Uniwersytecie Łodzkim. Po ich ukończeniu zostaje pracownikie naukowym w Instytucie Socjologii UŁ. W 1981 roku odchodzi z uczelni i współpracuje z mężem oraz podejmuje działalność gospodarczą, która jest podstawą życia rodziny. Od 1985 roku działalność artystyczna związana z książką pochłania ją coraz bardziej. J.T. prowadzi korespondencję i rozwija kontakty z zagranicznymi artystami, organizacjami zajmującymi się książką, muzeami i bibliotekami. Kolejne wydawnictwa CORRESPONDANCE DES ARTS pozostają pod wpływem jej koncepcji i nawiązanych przez nią kontaktów. Od powstania muzeum J.T. zajmuje się jego działalnością promocyjno-wystawienniczo-artystyczną. Oprócz tego, gdy rozpoczyna się batalia o muzeum w 1997 r., prowadzi sprawy w sądzie, zabiega u władz wszystkich szczebli o decyzje przychylne muzeum, mobilizuje media w tej sprawie. W uznaniu roli jaką pełni, w 2000 r. J.T. zostaje kawalerem POLSKIEGO BRACTWA KAWALERÓW GUTENBERGA. Największym osiągnięciem J.T. jest wystawa SKRYPTORIUM, prezentowana po raz pierwszy podczas MTK FRANKFURT 2000 i dalej rozwijana (MTK WARSZAWA 2001).

Paweł Tryzno

      Urodzony w 1972 r. w Wieluniu, syn Janusza Pawła Tryzno i Jadwigi Borowiec. Mieszka w Łodzi, ukończył IV Liceum Ogólnokształcące. P.T. po nieudanych próbach zostania studentem PWSFTiTv jest wykształconym własnymi siłami specjalistą komputerowym, grafikiem i artystą sztuki książki. Dzięki jego pracy od czasu ukończenia liceum w rodzinnej firmie CORRESTUDIO, możliwe było utrzymanie Muzeum Książki Artystycznej. P.T jest też samodzielnym twórcą 3 książek CDA, przy innych współpracował, brał udział w wystawach, sympozjach. Obecnie pracuje nad wdrożeniem technologii e-books w Polsce, "books on demand" oraz zastosowaniem projekcji holograficznych w dziedzinie książki. Zajmuje się również technologiami internetowymi i multimedialnymi. Ten serwis jest w całości jego dziełem. W 1998 roku urodził się jego syn Tymoteusz, przejawiający duże zainteresowanie zabytkowym sprzętem zgromadzonym w muzeum przez dziadka - J.P.T.

Źródlo: WWW. Book Art. Museum